هدفون بی سیم سامسونگ مدل Gear IconX 2018 Edition

(Samsung Gear IconX 2018 Edition Wireless Headphones)

هدفون بی سیم سامسونگ Gear IconX 2018 Edition با بهره گیری از ویژگی هایی چون کنترل لمسی و حسگرهای شتاب سنج و مجاورتی یک هدفون پیشرفته و مدرن به حساب می آید. با وجود امکان کنترل لمسی شما می‌توانید با حرکات ساده انگشت خود انواع دستورها را به هدفون بی سیم خود بدهید.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dfedfde2bfd4978b374ba1cbbdab6d8818d0282f_1599386705.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A07 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A07 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A07 طول 1 متر

۵۵٪

۱۹۹,۰۰۰

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0fe1c3e5842f1122d8800a0f64159b458844fe06_1599389433.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بیبوشی مدل A06 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بیبوشی مدل A06 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به لایتنینگ بیبوشی مدل A06 طول 1 متر

۵۳٪

۱۸۹,۰۰۰

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3571640a779b8b7657d2c0ed225bcfd6a0f75dc3_1595681634.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A02 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A02 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A02 طول 1 متر

۵۰٪

۹۹,۰۰۰

۴۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5959f505ef9ccc7d3deb97717ceed9cc07bc4878_1595675093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بییوشی مدل A05 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بییوشی مدل A05 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به لایتنینگ بییوشی مدل A05 طول 1 متر

۵۵٪

۱۹۹,۵۰۰

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4046b4e0ce1615327fd9e585d77837b0b2a3ba96_1595676289.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه بیبوشی مدل P05 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه بیبوشی مدل P05 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه بیبوشی مدل P05 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

۲۴٪

۳۲۹,۰۰۰

۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c59d8a2aeb62c7815979032d7e4e623f66efa0a_1599051561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بیبوشی مدل CA003A طول 1 متر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بیبوشی مدل CA003A طول 1 متر
کابل تبدیل USB به لایتنینگ بیبوشی مدل CA003A طول 1 متر

۵۳٪

۱۶۹,۰۰۰

۷۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2b80845c8ee51739aee99cfa5026172615a5a6be_1599389497.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A06 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A06 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A06 طول 1 متر

۵۳٪

۱۸۹,۰۰۰

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d7c7815882760a0fe19d7160c0eebb61eee59bb5_1595675449.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A05 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A05 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A05 طول 1 متر

۵۵٪

۱۹۹,۵۰۰

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4435463f3f7844507a349df136dd661ee6b869b1_1599385877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A04 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A04 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A04 طول 1 متر

۶۳٪

۲۶۹,۰۰۰

۹۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/13ed40f91e4d8670c075b4647a6835bf6124d6ba_1595680081.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شارژر همراه بیبوشی مدل P01 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

شارژر همراه بیبوشی مدل P01 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
شارژر همراه بیبوشی مدل P01 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

٪

۳۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2d70c2045d56a925222c4fad49b24a33efd06661_1599051590.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل CA003A طول 1 متر

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل CA003A طول 1 متر
کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل CA003A طول 1 متر

۵۳٪

۱۶۹,۰۰۰

۷۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/87f86e46ea323670d40b15c6f94b636643d68661_1599051505.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل CA003A طول 1 متر

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل CA003A طول 1 متر
کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل CA003A طول 1 متر

۵۲٪

۱۴۵,۰۰۰

۶۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/39529b9bb219c13ea773d5f5c3b1f66cddd2cbd3_1599051615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل CA004B طول 1 متر

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل CA004B طول 1 متر
کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل CA004B طول 1 متر

۴۴٪

۱۳۹,۰۰۰

۷۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04e5ac08392948bb03755af1e6f7a9151e773c1c_1599389572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A06 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A06 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به microUSB بیبوشی مدل A06 طول 1 متر

۴۷٪

۱۴۹,۰۰۰

۷۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54c1c64af3cc1b87c8f273318f2c67ddc4ee9e85_1595752554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بییوشی مدل A01 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ بییوشی مدل A01 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به لایتنینگ بییوشی مدل A01 طول 1 متر

۵۴٪

۱۲۹,۰۰۰

۵۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b73576211855644c4b25dcc6663dfaea8324b531_1607499244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به microUSB اچ اند ام مدل C03 طول 0.2 متر

کابل تبدیل USB به microUSB اچ اند ام مدل C03 طول 0.2 متر
کابل تبدیل USB به microUSB اچ اند ام مدل C03 طول 0.2 متر

۶۳٪

۷۹,۵۰۰

۲۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4c347f01ab5a613fe7a9359a71b4b4c25b87efe1_1599386522.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A07 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A07 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به USB-C بیبوشی مدل A07 طول 1 متر

۶۰٪

۲۴۹,۰۰۰

۹۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b48a09758364fbbe9f67d4fac404da860edcf126_1607499353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به USB-C اچ اند ام مدل C04 طول 0.2 متر

کابل تبدیل USB به USB-C اچ اند ام مدل C04 طول 0.2 متر
کابل تبدیل USB به USB-C اچ اند ام مدل C04 طول 0.2 متر

۲۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee6847462f4943323e50c40ead846670cdecd783_1607499073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به USB-C اچ اند ام مدل C02 طول 0.3 متر

کابل تبدیل USB به USB-C اچ اند ام مدل C02 طول 0.3 متر
کابل تبدیل USB به USB-C اچ اند ام مدل C02 طول 0.3 متر

۶۰٪

۹۹,۰۰۰

۳۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120135499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

باتری موبایل بیبوشی مدل IP5SE ظرفیت 1624 میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی موبایل اپل IPhone 5SE

باتری موبایل بیبوشی مدل IP5SE ظرفیت 1624 میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی موبایل اپل IPhone 5SE
باتری موبایل بیبوشی مدل IP5SE ظرفیت 1624 میلی آمپر ساعت مناسب برای گوشی موبایل اپل IPhone 5SE

۳۰٪

۲۶۹,۰۰۰

۱۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/77402254d85644d556c85286c24c43fad48a230d_1605936938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل USB-C اچ اند ام مدل C02 طول 1 متر

کابل USB-C اچ اند ام مدل C02 طول 1 متر
کابل USB-C اچ اند ام مدل C02 طول 1 متر

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d8c8b54d44b51818c32fd52301eebfcc92d0ae13_1607499500.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به لایتنینگ اچ اند ام مدل C05 طول 0.2 متر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ اچ اند ام مدل C05 طول 0.2 متر
کابل تبدیل USB به لایتنینگ اچ اند ام مدل C05 طول 0.2 متر

۶۳٪

۷۹,۵۰۰

۲۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113476229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کابل تبدیل USB به لایتنینگ ایبولی مدل AM-10 طول 1 متر

کابل تبدیل USB به لایتنینگ ایبولی مدل AM-10 طول 1 متر
کابل تبدیل USB به لایتنینگ ایبولی مدل AM-10 طول 1 متر

۵۵٪

۹۹,۰۰۰

۴۴,۵۰۰ تومان

هدفون بی سیم Gear IconX 2018 دارای 3.4 گیگابایت حافظه داخلی است و در آن می‌توانید صدا فایل موسیقی را ذخیره کنید. بنابراین هدفون Gear IconX 2018 به دو صورت پخش موسیقی انجام می‌دهد که یک حالت به شکل مستقل و از حافظه داخلی و دیگری با اتصال بلوتوثی به دستگاه است. باتری ایربادهای این هدفون بی‌سیم در حالت پخش مستقل 7 ساعت و در حالت پخش بلوتوثی 5 ساعت قادر به تامین انرژی هدفون هستند.

هدفون بی سیم سامسونگ Gear IconX 2018 Edition  با بهره گیری از ویژگی هایی چون کنترل لمسی و حسگرهای شتاب سنج و مجاورتی یک هدفون پیشرفته و مدرن به حساب می آید. با وجود امکان کنترل لمسی شما می‌توانید با حرکات ساده انگشت خود انواع دستورها را به هدفون بی سیم خود بدهید.

از دیگر ویژگی‌های این محصول مدرن و کاربردی سامسونگ می‌توان به امکان شارژ از طریق پایه شارژ کننده آهنربایی اشاره کرد. این پایه کوچک را می‌توانید همیشه به‌همراه داشته باشید. باتری پایه شارژ 340 میلی‌آمپرساعت ظرفیت دارد؛ درصورتی‌که باتری ایربادها 82 میلی‌آمپرساعتی است و این نشان می‌دهد شما می‌توانید چندین بار ایربادها را روی پایه یا کیس شارژ کننده قرار داده و آن‌ها را شارژ کنید. گفتنی است هدفون Gear IconX 2018 با سیستم عامل اندروید 4.4 و جدیدتر سازگار است.

بررسی هدفون بی سیم سامسونگ Gear IconX از نظر فیزیکی

هدفون بی‌سیم Gear IconX 2018 Edition در رنگ های خاکستری، مشکی و صورتی عرضه شده است. مدل صورتی رنگ برای بانوان و نوجوانان گزینه‌ی ایدئالی محسوب می‌شود و رنگ مشکی برای کاربران میان سال، یا آن دسته از افراد که پوشش رسمی دارند، پیشنهاد می‌شود. بدنه‌ی Gear IconX 2018 Edition از پلاستیک فشرده و بسیار باکیفیت ساخته شده است.

بررسی هدفون بی سیم سامسونگ Gear IconX 2018 Edition از نظر فیزیکی

هدفون Gear IconX 2018 Edition با ابعاد 22.8 × 18.9 × 21.8 میلی متری و طراحی ارگونومیک به‌خوبی در گوش قرار می‌گیرد تا حتی در فعالیت‌های فیزیکی، مانند دویدن و ورزش کردن، به‌آسانی خارج نشود. وزن هر هدفون 8 گرم است و به همین دلیل در فعالیت‌های طولانی در گوش خود احساس سنگینی نخواهید کرد. کیسی که برای Gear IconX 2018 Edition در نظر گرفته‌شده، استوانه‌ای طراحی‌شده است. این کیس با ابعاد 44.5 × 73.4 × 31.4 میلی‌متر بسیار جمع‌وجور بوده و این امکان را فراهم می‌کند تا کاربر به‌راحتی آن را در همه حال حمل کند. این کیس به‌عنوان شارژر نیز عمل می‌کند؛ تنها کافی است توگوشی‌ها را در داخل کیس گذاشته و آن را با کابل microUSB به شارژر وصل کنید.

هدفون بی‌سیم Gear IconX 2018 Edition در رنگ های خاکستری، مشکی و صورتی عرضه شده است. مدل صورتی رنگ برای بانوان و نوجوانان گزینه‌ی ایدئالی محسوب می‌شود و رنگ مشکی برای کاربران میان سال، یا آن دسته از افراد که پوشش رسمی دارند، پیشنهاد می‌شود. بدنه‌ی Gear IconX 2018 Edition از پلاستیک فشرده و بسیار باکیفیت ساخته شده است.

سوالات متداول

هدفون Gear IconX 2018 Edition چند میکروفون دارد؟

این محصول دارای دو عدد میکروفون بسیار با کیفیت و قوی می باشد.

چند عدد آهنگ را می توان با این هدفون ذخیره کرد؟

با این محصول می توانید نهایتا تا 1000 عدد موسیقی را ذخیره کنید.

سایر هدفون و هندزفری بی سیم ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *