با خرید پستی ایران مارکت سنتر، سفارش خود را درب منزل دریافت کرده، مبلغ آن را به مامور پست بپردازید.
 
سبد خرید خالی می باشد.


  »  پر بازدید ترین ها

راهنمای بورس تحصیلی خارجی و ...

راهنمای بورس تحصیلی خارجی و ...

نانو تکنولوژی ( کاربرد ...

سنتز مشتقات کینوکسالین با ...

نانو تکنولوژی ( کاربرد ...

راهنمای بورس تحصیلی خارجی و ...


  »  پر فروش ترین ها

راهنمای بورس تحصیلی خارجی و ...

نانو تکنولوژی ( کاربرد ...

سنتز مشتقات کینوکسالین با ...

سنتز کمپلکس آهن و منگنز ...

(ریفرمینگ کاتالیستی گازهای ...

بانک جامع لغات تخصصی رشته ...


محصولات دسته نرم افزار کاربردی و  زیر دسته شیمی
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
بسته حرفه ای مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی - اورجینال مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی (1DVD) - اورجینال نانو تکنولوژی ( کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ) - و مهندسی شیمی - اورجینال سنتز MFI نوع غشاء زئولیت - اورجینال

همراه با گارانتی محصول

Engineering Chemical & Chemistry 2010 مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی

مهندسی شیمی - 138 صفحه

تعداد صفحات: 143 صفحه
موضوع کلی: شیمی
نوع: فایل به صورت سی دی

15,000 تومان خرید بسته حرفه ای مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی  - اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی (1DVD) - اورجینال 25,000 تومان خرید نانو تکنولوژی ( کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ) - و مهندسی شیمی - اورجینال 25,000 تومان خرید سنتز MFI نوع غشاء زئولیت - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
نرم افزارهای مهندسی شیمی - اورجینال نرم افزارهای مهندسی شیمی - اورجینال راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - اورجینال راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - اورجینال

نرم افزارهای مهندسی شیمی

نرم افزارهای مهندسی شیمی

شامل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی
ورژن جدید

شامل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی
ورژن جدید

15,000 تومان خرید نرم افزارهای مهندسی شیمی - اورجینال 15,000 تومان خرید نرم افزارهای مهندسی شیمی - اورجینال 25,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - اورجینال 25,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
نرم افزارهای مهندسی شیمی - اورجینال نرم افزارهای مهندسی شیمی - اورجینال راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - اورجینال مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی (1DVD) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال

خریدنرم افزارهای مهندسی شیمی
Chemical & Chemistry Engineering
ارسال سریع

خریدنرم افزارهای مهندسی شیمی
Chemical & Chemistry Engineering
ارسال سریع

شامل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی
ورژن جدید

Engineering Chemical & Chemistry 2010 مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی

15,000 تومان خرید نرم افزارهای مهندسی شیمی - اورجینال 15,000 تومان خرید نرم افزارهای مهندسی شیمی - اورجینال 25,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - اورجینال 25,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی (1DVD) - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی (1DVD) - - جدید و کامل - اورجینال نانو تکنولوژی ( کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ) - و مهندسی شیمی- جدید و دارای گارانتی - اورجینال مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - جدید و دارای گارانتی - اورجینال سنتز MFI نوع غشاء زئولیت - جدید و دارای گارانتی - اورجینال

Engineering Chemical & Chemistry 2010 مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی

مهندسی شیمی - 138 صفحه

اورجینال

تعداد کل صفحات: 140

تعداد صفحات: 143 صفحه
موضوع کلی: شیمی
نوع: فایل به صورت سی دی

25,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی (1DVD) - - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید نانو تکنولوژی ( کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ) - و مهندسی شیمی- جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید سنتز MFI نوع غشاء زئولیت - جدید و دارای گارانتی - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
نرم افزارهای مهندسی شیمی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - جدید و دارای گارانتی بسته حرفه ای مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی - جدید و کامل - اورجینال مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی (1DVD) - - جدید و کامل - اورجینال

خریدنرم افزارهای مهندسی شیمی
Chemical & Chemistry Engineering
ارسال سریع

شامل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی
ورژن جدید

همراه با گارانتی محصول

Engineering Chemical & Chemistry 2010 مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی

25,000 تومان خرید نرم افزارهای مهندسی شیمی - جدید و دارای گارانتی - اورجینال 25,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - جدید و دارای گارانتی 15,000 تومان خرید بسته حرفه ای مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی - جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید مجموعه نرم افزارهای مهندسی شیمی (1DVD) - - جدید و کامل - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
نانو تکنولوژی ( کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ) - و مهندسی شیمی/جدید و کامل - اورجینال مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - جدید و کامل - اورجینال سنتز MFI نوع غشاء زئولیت - جدید و کامل - اورجینال نرم افزارهای مهندسی شیمی - جدید و کامل - اورجینال

مهندسی شیمی - 138 صفحه

اورجینال

تعداد کل صفحات: 140

تعداد صفحات: 143 صفحه
موضوع کلی: شیمی
نوع: فایل به صورت سی دی

خریدنرم افزارهای مهندسی شیمی
Chemical & Chemistry Engineering
ارسال سریع

25,000 تومان خرید نانو تکنولوژی ( کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ) - و مهندسی شیمی/جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید سنتز MFI نوع غشاء زئولیت - جدید و کامل - اورجینال 15,000 تومان خرید نرم افزارهای مهندسی شیمی - جدید و کامل - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - جدید و کامل - اورجینال AutoCAD P&ID 2012 اتوکد لوله کشی راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی میکروفیلتراسیون و استخراج سیال فوق بحرانی از دوغ برای تمرکز چربی زیستی - اصل

شامل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی
ورژن جدید

سریعتر و آسانتر طراحی نمودن لوله کشی و طراحی تاسیسات بااستفاده از AutoCAD

شامل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی
ورژن جدید

تعداد صفحات: 145 صفحه
موضوع کلی: شیمی و صنایع غذایی

25,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - جدید و کامل - اورجینال 10,000 تومان خرید AutoCAD P&ID 2012 اتوکد لوله کشی 25,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی 25,000 تومان خرید میکروفیلتراسیون و استخراج سیال فوق بحرانی از دوغ برای تمرکز چربی زیستی - اصل
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی سمپاش ها میکروفیلتراسیون و استخراج سیال فوق بحرانی از دوغ برای تمرکز چربی زیستی - اورجینال استخراج مواد افزونی از پلی استایرن و تحلیل آن - اورجینال

شامل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی
ورژن جدید

اورجینال

تعداد صفحات: 145 صفحه
موضوع کلی: شیمی و صنایع غذایی

مقاله جامع
تعداد صفحات: 82 صفحه
موضوع کلی: شیمی

14,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی 22,000 تومان خرید سمپاش ها 25,000 تومان خرید میکروفیلتراسیون و استخراج سیال فوق بحرانی از دوغ برای تمرکز چربی زیستی - اورجینال 20,000 تومان خرید استخراج مواد افزونی از پلی استایرن و تحلیل آن - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی نانو تکنولوژی ( کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ) - و مهندسی شیمی - اورجینال مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - اورجینال استخراج مواد افزونی از پلی استایرن و تحلیل آن - اورجینال

شامل 4 سی دی و یک کتاب + مشاوره رایگان تلفنی
ورژن جدید

کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است

فرمت: word به زبان فارسی

تعداد کل صفحات: 140

تعداد صفحات: 82 صفحه
موضوع کلی: شیمی
نوع: فایل به صورت سی دی

14,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی 30,000 تومان خرید نانو تکنولوژی ( کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ) - و مهندسی شیمی - اورجینال 40,000 تومان خرید مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - اورجینال 20,000 تومان خرید استخراج مواد افزونی از پلی استایرن و تحلیل آن - اورجینال
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
سنتز MFI نوع غشاء زئولیت - اورجینال ریفرمینگ کاتالیستی گازهای گلخانه ای - اورجینال میکروفیلتراسیون و استخراج سیال فوق بحرانی از دوغ برای تمرکز چربی زیستی - اورجینال نانو تکنولوژی ( کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ) - و مهندسی شیمی/اورجینال

تعداد صفحات: 143 صفحه
موضوع کلی: شیمی
نوع: فایل به صورت سی دی

تعداد صفحات: 135 صفحه
موضوع کلی: شیمی
نوع: فایل به صورت سی دی

تعداد صفحات: 145 صفحه
موضوع کلی: شیمی و صنایع غذایی

مهندسی شیمی - 138 صفحه

اورجینال

25,000 تومان خرید سنتز MFI نوع غشاء زئولیت - اورجینال 20,000 تومان خرید ریفرمینگ کاتالیستی گازهای گلخانه ای - اورجینال 25,000 تومان خرید میکروفیلتراسیون و استخراج سیال فوق بحرانی از دوغ برای تمرکز چربی زیستی - اورجینال 30,000 تومان خرید نانو تکنولوژی ( کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و گاز ) - و مهندسی شیمی/اورجینال

  صفحه:

1 2


توجه: بیش از 1000 فروشنده عضو سیستم ایران مارکت سنتر محصولات خود را در این سایت عرضه میکنند و خریداران میتوانند ضمن مقایسه محصولات در محیطی رقابتی، خریدی بهتر و ارزانتر داشته باشند. فروشندگانی که کیفیت و پشتیبانی محصولات خود را رعایت نکنند، از سایت حذف میشوند. 
Designed And developed By N.E.T E-Commerce group
© 2008 All Rights reserved.